API là gì? Tìm hiểu về API

API là gì?

Application program interface ( API ) là một tập hợp của thói quen , giao thức , và các công cụ để xây dựng các ứng dụng phần mềm . Một API xác định các thành phần phần mềm nên tương tác như thế nào. Ngoài ra, các API được sử dụng khi lập trình các thành phần giao diện người dùng đồ họa ( GUI ). Một API tốt làm cho nó dễ dàng hơn để phát triển một chương trình bằng cách cung cấp tất cả các khối xây dựng. Một lập trình viên sau đó đặt các khối lại với nhau để hoàn thành 1 thiết kế web chuyên nghiệp.

Các loại API khác nhau

Có rất nhiều loại API cho các hệ điều hành, ứng dụng hoặc thiết kế web. Ví dụ, Windows có nhiều bộ API được phần cứng và ứng dụng của hệ thống sử dụng. Khi bạn sao chép và dán văn bản từ ứng dụng này sang ứng dụng khác, API đó cho phép hoạt động.

Hầu hết các môi trường hoạt động , chẳng hạn như MS-Windows , cung cấp các API, cho phép các lập trình viết các ứng dụng phù hợp với môi trường hoạt động. Ngày nay, các API cũng được chỉ định bởi các trang web. Ví dụ: Amazon hoặc eBay . API cho phép các nhà phát triển sử dụng cơ sở bán lẻ hiện tại để tạo các cửa hàng web chuyên biệt. Các nhà phát triển phần mềm bên thứ ba cũng sử dụng web API để tạo ra các giải pháp phần mềm cho người dùng.

Các ví dụ API phổ biến

ProgrammableWeb , một trang web theo dõi hơn 15.500 API, liệt kê Google Maps, Twitter, YouTube, Flickr và Amazon Product Advertising dưới dạng một số API phổ biến nhất. Danh sách sau đây chứa một số ví dụ về các API phổ biến:

1. API của Google Maps : API của Google Maps cho phép các nhà phát triển nhúng Google Maps trên các trang web sử dụng giao diện JavaScript hoặc Flash. API của Google Maps được thiết kế để hoạt động trên các thiết bị di động và trình duyệt máy tính để bàn.

2. Các API của YouTube : YouTube API: Các API của Google cho phép các nhà phát triển tích hợp các video và chức năng YouTube vào các trang web hoặc ứng dụng. API YouTube bao gồm API YouTube Analytics, API dữ liệu YouTube, API phát trực tiếp trên YouTube, API của YouTube Player và các công cụ khác.

3. Flickr API : Flickr API được các nhà phát triển sử dụng để truy cập vào dữ liệu cộng đồng chia sẻ ảnh Flick. API Flickr bao gồm một tập hợp các phương pháp gọi được và một số điểm cuối API.

4. Twitter API : Twitter cung cấp hai API. API REST cho phép các nhà phát triển truy cập vào dữ liệu Twitter cốt lõi và Search API cung cấp các phương pháp để các nhà phát triển tương tác với dữ liệu Tìm kiếm trên Twitter và dữ liệu xu hướng.

5. API quảng cáo sản phẩm của Amazon: API quảng cáo sản phẩm của Amazon cho phép các nhà phát triển truy cập vào chức năng lựa chọn và khám phá của Amazon để quảng cáo các sản phẩm của Amazon để kiếm tiền từ một trang web.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *