Các bước xây dựng chiến lược bán hàng hiệu quả

Dấu hiệu chung của chiến lược bán hàng kém

  • Thiếu sự hợp tác – Đây là điều gây nhiều tai hoạ cho các công ty ngày nay. Mỗi chức năng đang hoạt động riêng biệt. Nhóm cao cấp không nghĩ mình là người theo. Kết quả là một quá trình phân cấp. Các sáng kiến ​​với giá trị thấp cho tổ chức được đẩy lên phía trước.
  • Quá nhiều sáng kiến – Một vấn đề mà các tổ chức bán hàng gặp sự cố là họ cố gắng làm quá nhiều. Bạn thấy tổ chức bán hàng cố gắng thực hiện hơn một chục sáng kiến ​​cá nhân. Đây là một công thức chắc chắn cho sự thất bại.
  • Thiếu hỗ ​​trợ điều hành – Điều hành là nhiệm vụ rất quan trọng. Các sáng kiến ​​cần có sự hỗ trợ của các nhà lãnh đạo cao cấp. Họ phải cam kết với quá trình thay đổi và thực hiện.

  • Thiếu sự chấp nhận tại hiện trường – Không có sự củng cố của các nhà lãnh đạo bán hàng và tiếp thị.

Những điều này tất cả đều cộng thêm tới 70% tỷ lệ thất bại đối với các sáng kiến ​​bán hàng. Hơn nữa, cùng với một số điều kiện bên ngoài của marketing online như thiết kế web bán hàng không hiệu quả, kế hoạch truyền thông không rõ ràng…vv…

5 bước xây dựng một chiến lược bán hàng hiệu quả

  • Bước 1 (Phân tích khoảng cách bán hàng) – Bạn thực sự chỉ muốn hiểu doanh thu của bạn đang tăng lên như thế nào (ví dụ: một công ty du lịch phải xác định doanh thu của họ đến từ nguồn thiết kế web du lịch trực tuyến, hay từ đối tác để có thể nhấn mạnh phát triển kênh bán hàng tốt nhất) . Bạn đang cố gắng hiểu làm thế nào lực lượng bán hàng của bạn đang chống lại cạnh tranh. Sau đó đo lường các tổ chức bán hàng tốt nhất trong tổ chức. Bạn sẽ biết nơi mà lực lượng bán hàng đang phát triển mạnh và yếu. Hơn nữa, cuối cùng bạn sẽ xác định vấn đề. Các chiến lược Sales sẽ giúp bạn cải thiện chiến lược bán hàng rõ ràng.
  • Bước 2 (Danh sách ưu tiên cải tiến bán hàng) – Sử dụng bằng chứng để đánh giá những sáng kiến ​​nào sẽ có ảnh hưởng lớn nhất đến doanh thu. Sau đó đo mức độ khó khăn và giá trị mà sáng kiến ​​của bạn sẽ cung cấp. Kết quả là một bộ ưu tiên sẽ giúp bạn thực hiện số.

  • Bước 3 (Thiết kế chương trình) – Điều này vượt xa quá trình thiết lập khóa học và nhiều hơn nữa về khả năng lãnh đạo có thể nhìn thấy. Đây là về xác định chiến lược thực hiện. Bạn muốn xây dựng mục tiêu rõ ràng, cột mốc, nhóm dự án, kế hoạch truyền thông, số liệu và quyền sở hữu. Đây là bản in màu xanh mà bạn sẽ nhận ra kết quả của mình. Bước này cực kì quan trọng đối với những doanh nghiệp kinh doanh theo hình thức thiết kế web thương mại điện tử.
  • Bước 4 (Khởi động chương trình bán hàng Kick-off) – Kế hoạch truyền thông được đưa ra. Bạn đang chia sẻ các mục tiêu rõ ràng của chương trình và tác động đến tất cả các bên liên quan chủ chốt như thiết kế web, chiến dịch PR…vv… Đây là sự khởi đầu của một kế hoạch truyền thông liên tục.
  • Bước 5 (QBR Benchmarking) – Đây là cách để theo dõi các mốc quan trọng của dự án. Kiểm tra những gì bạn mong đợi. Bạn đã dành thời gian để xây dựng một chiến lược cẩn thận. Đảm bảo thành công của nó là ở lại cho cuộc hành trình. Bạn sẽ xem xét kết quả như là một đội vào đầu mỗi quý. Ngoài ra, bạn sẽ lặp đi lặp lại phấn đấu để cải tiến liên tục và sở hữu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *